Jdi na obsah Jdi na menu
 


15. zpráva

15. 1. 2017

15. zpráva

Týden 16. 1. – 20. 1. 2017

PROBĚHNE

31. 1. – 4. vyuč. hodinu dostanou děti výpis pololetního vysvědčení.

1. 2. – navštívíme kino Modřany – Anděl Páně 2

3. 2. – budou mít děti den volna – pololetní prázdniny

Tento týden půjdeme cvičit asi do sokolovny. Sněžit v tomto týdnu moc nemá, ale má být velký mráz.

K výuce

ČJ – Celý minulý týden jsme většinou procvičovali techniku čtení slov se skupinami DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, FĚ. Správnou techniku hláskování, kterou jsem již několikrát popsala, je při nácviku potřeba dodržovat. V žádném případě děti nevěďte ke slabikování. Obě techniky se nemohou míchat. Nevedlo by to k plynulému čtení. Zároveň Vás moc prosím, buďte trpěliví a děti k trpělivosti nabádejte také. Věřte, že pilným trénováním podle postupů, které vždy uvádím, se děti číst plynule naučí. Někdo to zvládne dřív a někdo později, ale zvládnou to všichni, máme na to ještě půl roku. Nékteří jsou nyní již netrpěliví a chtějí slova číst hned dohromady, ale slova si potom vymýšlí nebo domýšlí chybně. Bez hláskování tedy čtou pouze ty děti, které postřehnou slovo správně, ale nesmí si ho šeptat dopředu. Nyní dostanou děti 2. díl učebnice čtení. Zde budeme nejprve postupovat hodně pomalu, zde jsou již texty s malými písmeny. Nejprve se seznámíme se všemi malými písmeny na různých prac. listech. Psát budeme nadále velkými tiskacími písmeny a naučíme se písmena psací. Od středy budou psát děti do písanky perem. Dojdeme asi na str. 3 ( písmena e, é, ě, l, t ) Zde se budou děti učit opisovat správné tvary písmen a přepisovat z tiskacích do psacích. V písance nebudou děti psát tiskace ale pouze psace. Nadále budeme číst i ze žluté čítanky. Na středu dostaly děti d. ú.  – čtení : Jak šly žáby do světa a PL k pochopení textu. Dětem jsem poslala domů všechny  vypracované PL za 1. pololetí. PL ve 2. pololetí budeme opět zakládat do červených desek ČJ a do modrých Ma.

Ma – Procvičujeme různé typy příkladů sčítání 0 – 8. Stále někteří dosti „zápasí“ s příklady tohoto typu:  .   -  6 = 2, také by všechny děti měly zvládat napsat k dominové kartě 4 příklady: 2 sčítání, 2 odčítání, dětem stále dělá problém zapsat příklady na odčítání k různým typům znázornění. Např. v uč. str. 8. Také by měli všichni umět napsat 4 příklady z čísel - např. 8, 2, 6. Je nutné, aby děti dobře chápaly vztahy mezi příklady sčítání a odčítání. Tento týden budeme všechny typy takových příkladů procvičovat v sešitu i na PL. V učebnici dojdeme na str. 11. V pátek děti psaly na známku příklady s neznámou a řetězy. Dnes je posílám k nahlédnutí  v modrých deskách a známku budou mít zapsanou v notýsku.

Prv – Dokončili jsme učivo o zimě. Budeme stále trénovat orientaci v pojmech : roční období, měsíce, dny v týdnu. Budeme se zabývat lidským tělem. V učebnici probereme str. 38 a 39. Prosím, dohlédněte, aby měly děti uč. prvouky vždy ve čtvrtek a v pátek.

Velmi Vás prosím, abyste dohlédli na to, aby děti měly každý den vybavený penál s ořezanými pastelkami a tužkami, pero, gumu, lepidlo, nůžky a fixy na tabulku. Také by bylo dobré, kdyby děti měly svoje barevné fixy na různé typy kreslení a psaní.

Přeji Vám krásný týden V. Smetanová