Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. zpráva

6. 2. 2017

18. zpráva

Týden  6. 2. – 10. 2. 2017

PROBĚHLO

V úterý jsem dětem rozdala pololetní vysvědčení. Všechny děti také dostaly pochvalu za snahu. I když se samozřejmě výkony jednotlivých dětí od sebe liší, pochvalu za snahu si zaslouží všechny. Všechny děti udělaly za půl roku školní docházky obrovský pokrok. Každému dítěti jsem ale ještě raději napsala hodnocení jeho osobních výkonů a chování slovně do Notýsku. V 1. pololetí první třídy se velmi těžko dětské výkony hodnotí známkou. Chci, aby děti měly z práce ve škole radost a nebály se, proto jsem dosud hodnotila převážně různými typy jedniček a  Smajlíků.  Zároveň však vím, že potřebujete vědět, jakých konkrétních výsledků vaše dítko ve škole dosahuje, co je potřeba dotrénovat a procvičit. Do této zprávy Vám také napíši pro Vaši orientaci, co přibližně by v tomto období měl každý žák v jednotlivých předmětech ovládat.

Dovednosti na konci 1. pololetí:

ČJ – Poznat a přečíst všechna písmena malé i velké abecedy. Jednoslabičná a krátká slova číst plynule bez vyhláskování. Všechna i dlouhá slova nejprve správně vyhláskovat( včetně skupin DI – Ď - I, TI, NI, DÍ, TÍ, NÍ, DĚ – Ď - E,TĚ, NĚ, BĚ – BJE, PĚ, VĚ, MĚ , potom přečíst slovo plynule dohromady. Při čtení vět se orientovat v textu, kde zrovna čteme.  Samostatně plnit jednoduché úkoly k pochopení textu. ( Odpovědi na otázky, doplňování vhodných slov podle smyslu, dokončování vět atd.) Typy úkolů podle učebnice a PL. Psát správné tvary a výšku probraných písmen a slov podle Písanky, tato písmena a slova umět přečíst, opsat a přepsat, napsat i podle diktátu. Psaní po sobě zkontrolovat, zda jsou nad písmeny správná znaménka. Zvládat vyprávění podle obrázků.

Ma – Sčítat a odčítat do 10 i zpaměti  se stále menší podporou prstů. Řešit příklady sčítání a odčítání s neznámou i příklady typu - myslím si číslo, když od něj odečtu 4, vyjde mi 6, zpaměti. Vyznat se v řadě čísel 0 – 10. Umět je porovnávat. Uvědomovat si vztah mezi sčítáním a odčítáním (2př. sčítání, 2př. odčítání k dominové kartě), psát příklady sčítání a odčítání ke znázornění. Počítání do 10 na číselné ose, řetězy. Řešit jednoduché slovní úlohy typ - viz. učebnice, PL (znázornění, příklad, odpověď) Rozeznat a pojmenovat geometrické tvary a tělesa, co jsou v učebnici.

Prvouka – Rozlišovat pojmy: měsíce, roční období, dny v týdnu. (Pokud se ptám, jaký je den v týdnu, nemělo by dítě již odpovědět- leden.) Děti by již měly umět pracovat podle pokynů. Správně reagovat na pojmy : vpravo nahoře, vlevo dole, uprostřed, první, poslední, řádek, sloupeček . . . To někomu stále dělá dost potíže.

Pokud by někdo z rodičů chtěl se mnou probrat výsledky vašeho dítka osobně, dejte vědět. Pohovorové hodiny budou až koncem března nebo začátkem dubna.

PROBĚHNE tento týden

ČJ – V 2. dílu čítanky dojdeme asi na str. 20. D. Ú. na prázdniny - číst a řešit úkoly k textu na str. 21. Tento text je již složitější, je proto potřeba jej přečíst alespoň dvakrát i třikrát. Některé děti musí opakovaně trénovat správné hláskování problematických skupin, což popisuji v každé zprávě. Prosím, dohlédněte při plnění úkolů, aby se děti opravdu zabývaly i úkoly, které jsou ústní. ( Povídej, vyprávěj, vysvětli atd. . .) Ve žluté čítance budeme číst pohádku na str. 33- JAK OVČÁK . . . V Písance dojdeme asi na str. 12. Budeme psát i přepis, opis, diktát z probraných písmen a slov na známku.

Ma – V učebnici dojdeme asi na str. 19. Budeme hodně procvičovat rychlé počítání do 10 všech výše uvedených příkladů, aby se zautomatizovalo. Vyřešíme opět různé sl. ú.

Prv – Seznamovali jsme se s různými orgány v lidském těle a jejich funkcí na modelu lidského těla a kostry, ještě budeme pokračovat.

VV, PV – Na krabičkách, které děti přinesly jsme si ukázali a pojmenovali tělesa. Potom z nich děti postavily krásné a nápadité hrady.

Milí rodiče, moc se těším na další spolupráci s Vámi a Vašimi dětmi v druhém pololetí. Přeji Vám také, abyste si s Vašimi ratolestmi pěkně užili  jarní prázdniny.           V. Smetanová