Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. zpráva

18. 9. 2016

 

Týden                            19. 9. – 23. 9.

Různé

14. 9. proběhlo fotografování dětí. Děti se fotily samostatně i celá třída. Během měsíce vám pošlu nabídku fotek, které si budete moci zakoupit.

Prosím, kontrolujte dětem pravidelně vlasy, objevily se u nás vši.

Celý minulý týden byl pro děti opravdu náročný. Ve třídě bylo příšerné vedro a nešlo nijak vyvětrat. Děti byly unavené a museli jsme dělat různé činnosti na chodbě, kde bylo přijatelněji. Nyní se již ochladilo, tak budeme mít podmínky k vyučování lepší.

Od tohoto týdne budou chodit děti ráno do třídy  samy. Cestu již dobře znají. Prosím, aby děti byly ve třídě do 7. 45hod. Začínáme v 7. 50hod. Děti potřebují dostatek času, aby se v klidu připravily na vyučování.

Abyste viděli, co ve škole děláme a jak se vašemu dítku práce daří, budu se snažit vždy na víkend posílat prac. sešity a desky s prac. listy domů k nahlédnutí. Jinak tyto materiály budu většinou nechávat dětem ve škole, aby neměly zbytečně těžkou tašku. Pokud si zrovna nevyberu sešit Notýsek a Sdělení rodičům k doplnění hodnocení a různých informací pro vás, budou je děti nosit každý den v tašce.

Jak jsem vám říkala na třídní schůzce, úkoly mají děti označené červeným D. Velmi vás prosím o pomoc při vypracovávání d. ú. Přečtěte dětem zadání a dohlédněte na pečlivé vypracování. Někdy je úkol ústní.

K učivu

Čtení a psaní

Hodně trénujeme hláskování slov podle obrázků – hrajeme si na mimozemšťany. Některým dětem dělá hláskování problém. Procvičujeme čtení, poznávání a psaní velkých tiskacích písmen. Seznámili jsme se již se všemi samohláskami krátkými i dlouhými ( viz d. ú.) Tento týden nás čeká písmenko T, P a J. Budeme tedy již moci sestavovat a číst jednoduchá slova i jednoduché věty. Čtení budeme vždy spojovat s porozuměním obsahu. Na jednoduché psaní začneme používat i sešit. V modré uč. dojdeme asi na str. 15, ale budu kopírovat pro děti i jiné materiály, které založíme do červ. desek.

Technika čtení: T – Á – T – A - děti nejprve vyhláskují, potom přečtou dohromady celé slovo TÁTA

Ma

Věnujeme se počtu do pěti. Děti plní různé úkoly  s pojmy více, méně, stejně. Používáme karty s číslicemi. Tento týden se již naučíme psát číslice 1, 2, 3. Tak nějaký úkol bude určitě i z psaní číslic. Při procvičování počtu se hodně pohybujeme a cvičíme, to se dětem líbí. Trénujeme také orientaci v prostoru a v učebnici. Dojdeme asi na str. 16.

Prv

Hodně si povídáme o třídních pravidlech, o životě ve škole. Seznamujeme se s pojmy týkající se školy.

Děti dostaly novou prac. učebnici.

VV, PV

Vyzkoušeli jsme vodové barvy a báječně nám to šlo. Vytvořili jsme překrásné duhové stromy z našich rukou.

TV

Protože bylo venku neúnosné vedro, šli jsme do sokolovny. Děti většinou toto prostředí již znaly, tak jsme si pěkně zacvičili. Tento týden uvidíme podle počasí, kde si zacvičíme.

AJ

Zjistila jsem u p. uč. : Děti mají na angl. pracovní listy, které jsou uspořádány po měsících, do kterých přímo pracují a p. uč. děti zde i rovnou hodnotí. Dostávají do nich i domácí úkoly, takže vždy listujte v příslušném měsíci. Prosím, dohlédněte, aby děti měly tento sešit vždy u sebe v den , kdy mají AJ.

Přeji vám krásný týden V. Smetanová