Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. zpráva

6. 3. 2017

21. zpráva

Týden  6. 3.  – 10. 3.

ČJ - V tomto období je potřebné, aby děti stále trénovaly čtení. Je nutné, abychom se posunuli od hláskování ke čtení většiny slov dohromady ale bez vymýšlení, komolení a hádání. Toho děti docílí pouze pravidelným každodenním čtením. V současné době mám pocit, že čtou lépe děti, které na počátku školního roku ještě vůbec neuměly ani písmenka. Někteří z těch, co již něco uměli, se nyní v kvalitě čtení zarazili a stagnují. Při čtení se zadrhují,  opakují  první písmena ve slovech, vymýšlejí si, čtou, co v textu vůbec není atp. Téměř každý týden ve zprávě popisuji správnou techniku čtení. Při každodenním nácviku čtení s dětmi podle ní , prosím, postupujte.

Také je nutné, aby děti stále trénovaly a procvičovaly čtení i psaní známých psacích písmen i slov. Některé děti chybují ve tvarech, vynechávání znamének i v napojování písmen. Budeme psát více diktátů, přepisů i opisů na známky. Budu používat již celou stupnici známkování. Dětem jsem rozdala vzorovou psací abecedu, kterou mají mít při každém psaní na lavici. Říkám jí POMOCNÍK. Vedu děti k tomu, aby se do POMOCNÍKU podívaly, když si neví s písmenkem rady. Někteří však nereagují na mé neustálé výzvy, aby se s ním poradili a  raději čekají, rozhlížejí se kolem sebe nebo žadoní o moji pomoc nebo se smíří s tím, že to neudělají vůbec. Sešity a PL v červ. deskách posílám dětem pravidelně domů, abyste jejich práci viděli. Doma na děti dohlédněte, jak drží při psaní pero. Prosím, aby děti nepoužívaly zmizík ani gumovací pera ani při psaní doma.

Děti musí mít každý den fix na tabulku a záložku na čtení. Stále někdo něco hledá, půjčuje si, což velmi zdržuje.

Do konce týdne dočteme čítanku s velkými písmeny, dám ji dětem domů. Nebudou ji dále tedy nosit do školy. Budeme číst z 2. dílu čítanky o ptácích na stranách 27 – 29 a plnit úkoly k těmto textům. Budeme si číst i jiné texty na PL . Vždy si o zvířatech i povídáme. Budeme se zabývat i čtením se správnou intonací věty. V písance se seznámíme s psacími písmeny j, y, v. Dojdeme na str. 23. Každý den budeme psát diktát nebo přepis nebo opis známých písmen a slov na známku.

Ma – Celý tento týden budeme procvičovat rychlé sčít., odčít. do 10. Dětem kopíruji různé PL s různými typy příkladů a sl. úloh. , včetně se vztahy „ o něco méně“, „o něco  více“. U sl. úloh se zaměříme hlavně na správné odpovědi na danou otázku. Různé typy příkladů, které děláme, sledujte v modrých deskách. Celý týden děti nebudou nosit prac. sešit z matematiky do školy. Přinesou jej až v pondělí, kdy začneme s počítáním do 20. Pokud bude tedy nějaký žák v tomto týdnu nemocný, je nutné mu vyzvednout ve škole prac. listy s učivem. Také v matematice budu již všechny typy příkladů známkovat, jelikož jsou již mnohokrát procvičené.

Prv – Pokračujeme v učivu – dny, měsíce, roční období. Vše procvičujeme i při čtení. Děti se musí v pojmech již bezpečně orientovat. Vyznat se v tom, co je před, za, po . . . , první, 2., 3., . . poslední měsíc v roce, 1. den v týdnu , co je po sobotě. . . jarní měsíce, letní měsíce. . . v PS na str. 58 Učivo ze stran 54, 55 a 58 by děti měly tedy ovládat. Taktéž by si všichni žáci měli pamatovat datum svého narození.                       

V tomto týdnu je 8 dětí nemocných. Řádí nám ve třídě nějaká viróza. Pokud žák onemocní, přijďte si, prosím, pro učivo, aby děti neměly moc dohánění.     Přeji  Vám pěkný týden    V.  Smetanová