Jdi na obsah Jdi na menu
 


22. zpráva

13. 3. 2017

22. zpráva

Týden 13. 3. – 17. 3.

PROBĚHLO

Celý minulý týden bylo hodně dětí nemocných. Ve třídě bylo většinou 14, 15 dětí. Dle rodičů, s kterými jsem mluvila, se u všech jednalo o stejnou chorobu, která se projevovala vysokými horečkami, kašlem a následným zahleněním. Ještě i v pondělí chybí 5 dětí. Doufejme, že se již všichni brzy vyzdraví.

PROBĚHNE

  • V pondělí 20. 3. se zbavíme zimy. Během 3. a 4. vyuč. hodiny proběhne tradiční vynášení Morany dětmi prvního stupně. Půjdeme s Moranou k přívozu, zde jí odhodíme do Vltavy, zazpíváme si s Alešem jarní písničky a půjdeme zpět ke škole.
  • V pondělí 27. 3. bude beseda se spis. Ivou Březinovou během jedné vyuč. hodiny. Můžete dětem nyní objednat knížku z její tvorby dle nabídky, kterou přikládám. Při besedě si ji potom mohou děti zakoupit i s příp. podpisem autorky.

ČJ – Četli jsme z učebnice o další skupině zvířat, o ptácích. Děti se o nich dozvěděly mnoho nového, tak jako v minulé kapitole o savcích. Po přečtení těchto textů si o nich povídáme a podrobněji je s dětmi vždy rozebíráme. Ještě dětem někdy kopíruji i další související texty. Na interaktivní tabuli máme ke každému tématu v učebnici různé hádanky, hry, úkoly, obrázky z přírody i jiná cvičení. To většinu dětí hodně baví a aktivně se na činnostech podílejí. Tento týden budeme číst o rybách a o obojživelnících, dojdeme asi na str.34. Za minulý týden musím děti, které chodily do školy, moc pochválit za čtení. V malém množství dětí všechny hodně četly. Plynulost i technika čtení byla u těchto dětí výrazně lepší než v minulých týdnech. Doufám, že tento vývoj bude pokračovat i u těch, co se vrátí po nemoci.

Psaní  - v současné době dá dětem nejvíce práce. Psaní jednotlivých písmen sice již většinou dětem nedělá potíže. Problém je však při psaní slov a vět při opisu a přepisu  ( správné napojení písmen, psaní znamének nad písmeny i za větou, rozlišení malého a velkého písmene, rozlišení i, y ) Myslím, že je to otázka trpělivosti, pozornosti a pečlivosti jednotlivců. Stává se, že vše vysvětlím, napíši na tabuli, potom chodím po třídě a upozorňuji jednotlivce na kontrolu, ukazuji , kde co komu chybí atd. , leč většina je přesvědčena, že má práci bezchybnou a spěchá s odevzdáním. To byl případ přepisu vět v sešitu písanky, které si děti nesly v pátek domů opravit. Věty jsme společně sestavili, já jsem je tiskace napsala na tabuli, samozřejmě se správnými i, y. Děti měly věty pouze z tabule přepsat do psacího písma. (Děti mají u sebe POMOCNÍK – psací a tiskací abeceda. Mají jej mít stále na lavici a místo koukání po třídě nebo k sousedovi si písmena, u kterých váhají, vyhledat.) Opravdu velké úsilí jsem věnovala přesvědčování dětí o pozorné kontrole a vyhledávání si písmen v POMOCNÍKOVI. Jak to dopadlo, jste viděli. Děti již známkuji 1- 3. Pokud se něco nepovede ještě více, napíši N( znamená nehodnoceno, nezvládnuté učivo) Diktáty zatím píšeme málo, hlavně písmena a procvičená slova. Prosím, dohlédněte, aby děti psaly pečlivě a pozorně D. Ú. Mnoho dětí má chyby i zde. Písanku posílám často domů k nahlédnutí. Tento týden probereme psací r, ř, z, ž. až na str. 29 Zase budeme psát nějaký přepis i opis na známku. Dětem jsem již dala domů žlutou čítanku s velkými tisk. písmeny. Dočetli jsme ji. Do školy ji již nebudou nosit.

Ma – Celý minulý týden jsme zdokonalovali na různých typech příkladů, které jste si mohli prohlédnout v modrých deskách, počítání do 10. Děti by již v této době měly mít plně zautomatizované počítání do 10, s výjimečnou podporou počítání na prstech. Děti se již hodně zdokonalily v počítání příkladů „o něco méně, o něco více“ a hlavně mi dělají radost při řešení sl. úloh. Většina již zvládá zapsat i správnou odpověď. Největší problém stále dělají úlohy s neznámou. Typ:   .    -   4 = 6,  .   +  3 =  7 Děti tyto př. psaly na známku. Jak kdo uspěl, mají děti zapsáno v ŽK. Podobné příklady opět napíšeme na známky ve čtvrtek. Tento týden již budou děti opět potřebovat  nosit do školy PS. Seznámíme se s čísly 11 – 20. Budeme se přesně orientovat v číselné řadě( číslo hned před, hned za, mezi. . . ), rozkládat čísla na jednotky a desítky, zapisovat a číst čísla, porovnávat. Dojdeme asi na str. 30. I v matematice plníme různé úkoly k tématu na interaktivní tabuli. Stavby z krychlí probereme na str. 27.

Prv – Děti dostaly D. Ú. na čtvrtek – PL – opakování roč. období, dnů v týdnu, měsíců. Toto učivo je opakování a děti by jej měly již bezpečně ovládat. Tento týden budeme pokračovat v tématu JARO, které jsme začali probírat min. hodinu. Prosím, veďte děti ke sledování přírody a na procházkách si s dětmi povídejte o tom, co vidí kolem sebe, někdy mě udivují věty typu: Nyní jsou rozkvetlé stromy nebo nyní jsou vidět na stromech plody- jablka atd. . .Na druhou stranu je vidět, že některé děti mají o dění kolem sebe velký přehled. Budeme si povídat o jarní přírodě a o tom, jak vypadá nyní. Budeme poznávat jarní kytičky na str. 44 a 47 i jinde. Dětem ještě připravím PL k tématu.

VV, PV- Děti vytvořily krásné motýly, v jarní tvorbě budeme pokračovat.  

Přeji Vám pěkný týden V. Smetanová