Jdi na obsah Jdi na menu
 


23. zpráva

20. 3. 2017

23. zpráva

Týden  20. 3. – 24. 3.

PROBĚHNE

  • V pondělí 20. 3. proběhne tradiční vynášení Morany. Se zimou se rozloučíme u přívozu, kde ji odhodíme do Vltavy.  
  • V pondělí 27. 3. bude beseda se spis. I. Březinovou během první nebo druhé vyuč. hodiny. Některé děti si již objednaly knížky této autorky, také je již zaplatily. V pondělí je dětem p. Březinová přinese i podepíše.

Celý týden budou děti pracovat ve skupinkách.

PROSBA O SPOLUPRÁCI

Pokud děti nejsou ve škole, je nutné s nimi učivo doplnit. Prosím, nenechávejte je pracovat doma bez Vaší kontroly a pomoci. Mnohdy se jedná o nové učivo, které opravdu samostatně nemohou ještě dělat. Někteří mají v sešitech a PL po návratu mnoho chyb. Je také dobré, přijít si pro učivo brzy, aby dítko nemělo potom moc dohánění najednou. Veďte děti k pečlivé práci a kontrole i doma. Mnozí tak již činíte, tak děkuji.

ČJ – Četli jsme z učebnice o rybách a obojživelnících, dělali jsme opět i různé jiné aktivity k tomuto tématu. Jak jsem již psala minule, je prima, že máme k učebnici i spoustu her, hádanek, obrázků a úkolů pro interaktivní tabuli. Moc se mi líbí, že děti si z přečteného textu hodně pamatují. Vždy rozebíráme, co se děti dozvěděly nového. Kvalita čtení se stále zlepšuje, hodně dětí již zvládá číst většinu slov rovnou dohromady nebo se o to pokouší. Jenom musíme hlídat, aby si nevymýšlely. Také s porozuměním textu jsem u většiny dětí spokojena, již pracují více a více samostatně. Tento týden  budeme číst v učebnici o plazech na str. 35, 36, 37. Jistě přidám na čtení i nějaké PL. Čteme i texty s jarní tematikou.

Psaní – Děti se zdokonalily ve správnějším psaní, tvary písmen jsou přesnější a píší již rychleji. Stále je trochu problém s opisem a přepisem z tiskacího do psacího písma. Děti zapomínají znaménka, málo si práci kontrolují, občas pletou i písmenka. Některé děti posílám kontrolovat sešit do lavice i 4krát. Honem chtějí práci odevzdat. Také používání POMOCNÍKU musím stále a stále připomínat. Dětem jsem dala novou tvrdou kartičku s písmeny, aby jim vydržela, měly by ji mít stále při psaní na lavici. Tento týden dopíšeme 1. díl písanky. V úterý si ji ponesou domů k opravě a napsání D. Ú. Můžete posoudit, jak přepis, opis, Vašemu dítěti jde. V pátek také posílám vždy k nahlédnutí všechny PL v deskách. V pátek budeme psát diktát slov. Děti si jej mohou předem připravit a natrénovat doma. DIKTÁT: jaro, léto, podzim, zima, želva, žížala, řepa.

Ma – Procvičovali jsme orientaci v číselné řadě 0 - 20, rozkládali jsme čísla na desítky a jednotky, čísla jsme porovnávali. Trochu se dětem plete, které je  číslo hned před a které hned za . . . Trénovali jsme bezchybné rychlé sčít., odčít. do 10. Hlavně řetězy, příklady s neznámou a sl. úlohy. V tom budeme stále pokračovat. U sl. úloh zdokonalujeme formulování odpovědí. Pro děti, které již počítají rychle a rádi řeší těžší úlohy, mám  připravené dobrovolné úlohy. V PS dojdeme až na str. 32. Pokud některý žák chybí, je potřeba vyzvednout si pro něj PL hlavně z matematiky. To, co je v učebnici na stránkách, které uvádím, by k procvičení a zdokonalení  nestačilo. Ve škole v hodinách děláme i spousty jiných úloh a mat. činností.

Prv – Byli jsme na vycházce, kde si děti měly všímat, jak vypadá příroda nyní, aby neříkaly pouze naučené fráze. Vše, co jsme viděli, jsme potom ještě probrali ve škole. Takové vycházky budeme podnikat častěji vždy po určitém období, aby se děti naučily vnímat změny v přírodě. Budeme se zabývat učivem, které je na str. 47, 48, 49. Pokračujeme v tématu jaro.

VV, PV – Vyzdobili jsme si jarně okna, budeme pracovat s keramickou hlínou. Uvidíme, jak se nám bude dařit.

Přeji Vám krásný 1. jarní týden    V. Smetanová