Jdi na obsah Jdi na menu
 


24. zpráva

27. 3. 2017

24. zpráva

Týden 27. 3. – 31. 3.

PROBĚHLO

  • Minulé pondělí jsme se rozloučili se zimou. Právě 1. jarní den jsme vyhodili u přívozu Moranu, kterou všechny děti sledovaly, jak odplouvá z Vraného po Vltavě. Ještě jsme jí k tomu odchodu zazpívali.
  • Zprávu píši až v pondělí, takže již proběhla i beseda se spis. I. Březinovou. Knihy, které si děti objednaly nebo přinesly, podepsala. Povídala si s dětmi o tom, jak se stala spisovatelkou a jak  kniha vzniká. Seznámila nás se svojí tvorbou a dětem knihy předvedla. Potom se děti ptaly. Zapomněla jsem Vám minule napsat, že tato akce stojí 50Kč. Prosím, pošlete peníze po dětech.
  • Celý minulý týden jsme pracovali ve skupinkách. Dětem se plnění úkolů formou „ Více hlav, více ví,“ docela daří. Také děti baví získávání bodů.  Za každých deset bodů si vymění smajlíka, kterého si nalepí na skupinovou kartu. Na konci škol. roku práci skupin vyhodnotíme. Spíše než výkon, hodnotím kladně, jak skupiny spolupracují a jak se se zadaným úkolem umějí děti samostatně aktivně vypořádat. 
  • Ještě tento týden budeme pracovat ve skupinkách.

ČJ – Hodinu čtení a psaní navštívila ve čtvrtek p. ředitelka. Děti moc pochválila, že již pěkně čtou a byla úplně překvapena z toho, co všechno si děti již pamatují  o zvířatech, s kterými jsme se při čtení seznámili. Což svědčí o tom, že děti textu čím dál více rozumějí a umějí se v něm již více orientovat a vyhledávat informace. Tento týden kapitoly o zvířatech dočteme. Poslední kap. je o hmyzu. V uč. str. 38, 39, 40. Jako u předešlých kapitol opět přidám PL, kde bude čtení i psaní.

Psaní – I zde se děti pomalu zdokonalují. Moc Vám děkuji za spolupráci při nácviku psaní. Vím, že některé d. ú.  ze psaní dají „ zabrat“ Vám i dětem, ale v těchto fázích výuky psaní je nutné  časté procvičování doma, aby se psaní zautomatizovalo. Hlavně je potřeba, aby si děti osvojily trpělivost, pozornost, pečlivost a kontrolu své práce. Také je vedu k samostatnosti. – „Pokud nějaké písmeno zapomenu, vyhledám si jeho tvar v POMOCNÍKU. Neopisuji od spolužáka, ale spoléhám na sebe.“ V písance se tento týden seznámíme s písmeny c, č, C, Č. Dojdeme asi na str. 5 Opět si v pátek napíšeme diktát. Děti si jej mohou natrénovat. Diktát: u, m, p, j, y, M, v, i, V, r, c, z, ř, ž, č, Č, C    ovoce, citron, cíl, copy, čaj, číslo, zmije, říjen . Při nácviku veďte děti ke kontrole znamének nad písmeny.

Ma – Celý týden budeme zdokonalovat rychlé počítání do 10 a sčít. odčít. typ 10 + 5 = 15, 15 – 5 = 10, 15 – 10 = 5, Myslím si číslo. . . když od něj odečtu 5, vyjde mi 10 . . .Jaké číslo si myslím? V učebnici se nyní na týden zastavíme, uděláme zde jenom str. 32. Potom následuje nový typ př., který budeme řešit až příští týden. Budeme tedy procvičovat různými způsoby. Zaměříme se také hodně na slovní úlohy s náročnějšími texty. Budu dětem dávat různé PL.

Prv – Pokračujeme v tématu  jaro. Probíráme části rostlin, keřů a stromů. Vedu děti ke všímání si přírody, která je obklopuje. V pátek budeme sledovat  skutečné stromy a keře na školní zahradě.

VV, PV – Vytvářeli jsme mističky, hady a jiné plazy z keramické hlíny. Dětem se podařily pěkné výtvory. Byla jsem moc mile překvapena z toho, jak se zaujetím děti pracovaly. Budeme pokračovat v jarním zdobení třídy.

TV- Protože má být hezky teplo, půjdeme cvičit do lesa v údolí.

Přeji Vám krásný týden V. Smetanová