Jdi na obsah Jdi na menu
 


25. zpráva

3. 4. 2017

25. zpráva

 

Týden 3. 4. – 7. 4. 2017

 

PROBĚHLO

 

  • V úterý 28. 3. jsme šli do „údolíčka“ v rámci TV s kamarády z 1. B na vycházku za jarními rostlinami a zahrát si krátkou orientační hru v přírodě. Děti byly nadšené, radostně si užívaly pobytu venku. Viděli jsme spoustu druhů zahradních i volně rostoucích bylin a keřů, informace z prvouky viděly děti na vlastní oči…J Děti hledaly a opisovaly slova na krátké trase ve svých stálých skupinkách, všichni našly celý text a nikdo se neztratil J, na závěr si pochutnaly na sladké odměně a druhý den ve třídě dostaly další cenné body do soutěže skupin. V podobných akcích budeme pokračovat, sledujte tedy i průběžně naše třídní stránky, podle počasí brzy opět někam do okolí vyrazíme (pravděpodobně po Velikonocích).

PROBĚHNE

V úterý 11. 4. – Velikonoční jarmark od 15 – 17 hodin (podle počasí před školou, nebo v přízemí školy). Všichni jste moc srdečně zváni! Děti budou ve skupinkách prodávat osení a drobné velikonoční dekorace na našem třídním stánku. Velmi se na tuto „službu“ těší. Napište mi, prosím, dobu, kdy se to Vašemu dítěti v úterý hodí. Pokud nemůže přijít, dejte mi to také vědět (čas proškrtněte), pokusím se sestavit skupinky na prodávání (děti se budou střídat asi po 20 minutách, případně jak to vyjde). Po celou dobu budu s dětmi. Můj syn (moje dcera) může prodávat v době ………………………………………..Děkuji.

  • Po Velikonocích budu mít konzultační hodiny, na které Vás srdečně zvu. Nechám na Vašem uvážení, zda přijdete s dítětem, nebo bez něj. Budeme mluvit o prospěchu, chování a celkové práci dětí ke 3. čtvrtletí. Na každého z Vás počítám s časem přibližně 15 minut. Zavolejte mi, prosím, který den a hodinu přijdete. Termíny: ve středu 19. 4. od 15 – 17 hodin, ve čtvrtek 20. 4. od 14 – 18 hodin a v úterý 25. 4. od 14 – 17hodin. Pokud se Vám žádný z nabízených termínů nehodí, ozvěte se a domluvíme se na jindy. Těším se na Vás! Moc ráda bych mluvila se všemi rodiči.

Český jazyk: V PS jsme dokončili čtení a úkoly o zvířatech, minulý týden jsme se věnovali hmyzu. Četli jsme také z Knížky Ferdy Mravence od O. Sekory. Mám velkou radost, že většina dětí si z přečteného textu hodně pamatuje. V tomto týdnu začneme novou kapitolu „U nás dětí“, dojdeme asi na str. 45.

V písance děti dost potrápily názvy obcí s Č a C, mnoho jich stále vynechává znaménka, která si  umí  najít, když je pošlu psaní opravit zpět do lavice. Některé děti vracím i několikrát. V tomto týdnu zvládneme h, ch, Ch a b, dojdeme v písance asi na str. 11. V psaní diktátů se dětem docela daří. Pokud vidíte, že Vašemu dítěti diktáty nejdou, zkoušejte je s nimi doma, pravidelně psaní písmen a slov s pomocí „Pomocníku“ trénujte.  V pondělí oba sešity posílám opět na ukázku a za DÚ mají děti doplnit všechny případné opravy. V pátek budeme psát opět diktát : Čenda, Čmelda, čáp, lvíče, opice, večeře, jíme, pijeme. Děti nejvíce chybují tím, že nepíší tečky nad j a nad i. Také děti musí procvičovat rozeznávání malých a velkých písmen, měkkého a tvrdého i, y při opisu a přepisu.

Matematika: Pracovali jsme hlavně z jiných materiálů a PL, které jsem pro děti chystala na procvičování učiva. Hodně jsme trénovali slovní úlohy, hlavně sestavení a napsání odpovědi. Většina dětí i v nich udělala velký pokrok.  Některé děti mají ale stále potíže s dočítáním (2+. =12…) a s příklady, ve kterých chybí menšenec či menšitel (14 - . = 10, . – 7= 10…). Tento týden dostanou všichni ještě opakovací DÚ na tyto typy příkladů, pak si ale už napíšeme samostatnou práci na známku. V tomto týdnu už začneme nové typy příkladů – sčítání do 20 v 2. desítce (typ 13+2, 4+15…). V PS dojdeme asi na str. 36. Všechny děti mají u sebe barevnou číselnou osu, na které si mohou příklady sčít a odčít ukazovat. Osu musí každý žák  nosit každý den do školy.

Prvouka: Učili jsme se, jaké části má strom a keř a podle čeho je od sebe poznáme, byli jsme na jarní vycházce a na školní zahradě. V tomto týdnu se zaměříme na zvířata s mláďaty a velikonoční tradice (PS str. 50 – 51).

VV a PČ: V pondělí zasejeme velikonoční osení, držte nám palce, ať nám pěkně vyroste. Budeme tvořit další jarní ozdůbky, které děti budou prodávat na jarmarku. Určitě si pro ně na jarmark přijďte!

Přeji pěkný jarní týden   V. Smetanová