Jdi na obsah Jdi na menu
 


29. zpráva

29. zpráva

Týden 9. 5. – 12. 5.

ČJ – V minulém týdnu jsme se snažili zdokonalovat čtení. Tím, jak se některé děti snaží za každou cenu číst všechna slova již dohromady, se kvalita čtení zhoršila. Je lepší, když složitější slova nejprve děti ještě vyhláskují. Někteří nyní začali zadrhávat nebo se vracet stále na začátek i několikrát nebo si písmena nejprve šeptat dopředu. To vše je chybné čtení. Musíme tedy techniku zdokonalovat a zlepšovat. Prosím, dohlédněte při domácím čtení na správnou techniku. Domácí úkoly by děti měly číst 2krát i 3krát. Samozřejmě podle toho, jak plynule Vaše dítě čte. Také nyní kladu velký důraz na to, aby si děti samy pozorně vždy přečetly zadání práce a nedožadovaly se ihned mé pomoci. Mnohdy děti tvrdí, že zadání nerozumějí, ale zadání si ještě ani nepřečetly. To se hodně objevuje i v matematice. Pokud je i několikrát vrátím a přiměju je k tomu, aby si zadání pozorně přečetly i opakovaně a přemýšlely o něm, většinou úkol potom samostatně vyřeší. Prosím, veďte děti k samostatnosti a vytrvalosti i při řešení úkolů doma. Také jsme se zabývali vymýšlením rýmů ke slovům. To dětem hodně šlo a vytvářely veselé „rýmovačky“. Také vaření pomazánky podle receptu, který si samy přečetly, děti hodně bavilo. Každá skupina udělala, co si přečetla. Děti viděly, jak je důležité číst přesně. Tento týden budeme číst básničku na str. 60 a ukázku z knihy A. Lindgrenové  na str. 61 a 63. Pokusím se vyzkoušet všechny děti ze čtení. Psaní se všem dětem hodně zlepšilo. Daří se přepisy, opisy i diktáty. Děti si již více práci kontrolují. Diktát na pátek: Jana, Hana, Igor, Chlupáč, Uršula, Yveta, Saša, Šárka, fík, králík, fotograf. V písance se naučíme S, Š, L . Dojdeme na str. 27

Ma – Trénovali jsme rychlé sčítání a odčítání probraných typů příkladů  do 20 bez prstů a osy. Někteří už počítají výborně, mnozí však bez prstů a osy ještě chybují. Zkoušení na známku jsem nestihla, tak tento týden. „ Trápila“ jsem děti se slovními úlohami, se správnou formulací odpovědi. Nakonec se téměř všem dětem podařilo sl. ú. v sešitu vyřešit správně a napsat i smysluplnou odpověď, ale byla to dřina. Hlavně u příkladů typu : o něco méně, více. Toto učivo budeme stále procvičovat. Tento týden budeme řešit úlohy opět na prac. listech. Budu opět zdůrazňovat to, aby si děti samy pořádně přečetly zadání a přemýšlely o něm. Prosím, postupujte při řešení d. ú. s dětmi také tak.

Prv – Dobereme učivo o částech dne a hodinách. Zatím pouze celé hodiny. Budeme si povídat o naší republice v uč. na str. 62

Přeji Vám pěkný týden V. Smetanová