Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. zpráva

26. 9. 2016

 

Krátký týden 26. 9. – 27. 9. a týden 3. 9. – 7. 9.

Různé

  • Děti již chodí ráno samostatně ze šatny do třídy, báječně to zvládají, nikdo  nezabloudil. Každý, kdo vejde do třídy si podle mých pokynů připraví to, co potřebujeme hned na 1. hodinu. Někteří si stihnou před vyučováním ještě pohrát. Každý den začínáme kalendářem. Co je dnes za den, měsíc, roční období. Potom pokračujeme většinou na koberci různými činnostmi, kdy se snažím nejprve děti rozmluvit. Někteří jsou stále ještě po ránu zakřiknutí nebo ospalí. Často začínáme pohádkou a povídáním o ní. Hodně trénujeme hláskování. ( hra na robota).
  • Tento týden je velmi krátký, tak vám napíši rovnou  informace i k týdnu po dnech volna. 28. 9. je státní                      svátek, 29. 9. , 30. 9. je ředitelské volno. Děti přijdou do školy až 3. 10.    
  • Prosím, podepisujte dětem notýsky a zprávy v sešitu se sovou, abych věděla, že se k vám info dostaly.
  • Každý den dětem, prosím, kontrolujte penál, jestli má vaše dítě všechny pastelky a tužky ořezané. Denně je potřebujeme a ořezávání v hodině děti zdržuje.
  • Děti si oblíbily nakupování drobného občerstvení u p. hospodářky. Mají to blízko, tak této příležitosti být samostatné hojně využívají.
  • Od pondělí jsem děti již posadila podle svého. Učíme se respektovat pravidla chování. ( Hlásit se, chvilku počkat, nebreptat kdykoliv, zbytečně nechodit z místa atd.) Také už jsme mnohokrát pracovali ve skupinkách a docela se nám spolupracovat dařilo.

K učivu

ČJ – Stále musíme trénovat hláskování slov a opačně podle mého hláskování poznat slovo. Je to nezbytně nutná dovednost ke čtení i psaní. Prosím, procvičujte s dětmi hláskování i doma. Hra na robota: Co říkám? K- O – Č- K- A, dítě má poznat slovo kočka. Nebo opačně vyhláskuj slovo KOČKA. Dítě vyhláskuje K- O- Č- K – A. Pokud to nejde,  je potřeba vše opakovat. Ve třídě to máme tak půl na půl. Polovina dětí ještě tuto dovednost zvládá pouze s mojí pomocí nebo pomocí ost. žáků. Již umíme poznat a číst všechny samohlásky a písmena T, P, J.V úterý přidáme písmeno B. Kromě tří dětí všechny písmenka čtou rychle a nepletou se. S těmito písmeny skládáme, čteme a píšeme jednoduchá slova. Nejprve vždy hláskujeme. Hláskování je nutné u všech dětí, aby pochopily princip. I děti, které jsou ve čtení již pokročilejší, musí tuto techniku zvládat, aby si uměly poradit později se složitějšími slovy. Máme za sebou 1. diktát slov. Hodnocení mají děti v notýsku. Pokud vašemu dítku nějaké učivo nepůjde, bude mít místo známky písmeno N ( znamená - nezvládl/a, nedaří se, nehodnoceno)popř. popíšu, co se nezdařilo. Také budu již používat smajlíka s rovnou pusou ( znamená - není to úplně správně) nebo razítko s obrázkem skřítka a nápisem Nic moc. Trénujeme také správné držení tužky a pěkné psaní velkých tisk. písmen. Někteří píší tvary písmen dosti nepěkně. Uznávám, že to je pro děti pěkná dřina a jsou unavené. V hodinách cvičíme, zpíváme, hrajeme si, malujeme, povídáme si . . . Tak se doma nedivte, když to při úkolu trochu „drhne“. V týdnu po volnu probereme písmena K, Č, R. Dojdeme na str. 23. Také děti dostávají PL v červených deskách. Pokud zde mají čtecí úkol, prosím, podepište mi jej, abych věděla, že úkol dítě splnilo.

Ma – Matematika je pro děti v současné době méně náročná. Počet do pěti pěkně zvládají. Také děláme různé činnosti s geometrickými tvary. Seznámili jsme se s psaním číslic 1, 2, 3. Někteří si musejí psaní číslic procvičit a zautomatizovat. Do 7. 9. budeme umět psát i čísla 4 a 5. a pustíme se do uspořádání na str. 20, 21.

Prv – Poznávali jsme celou školu. Byli jsme i na půdě a ve sklepě. To se dětem moc líbilo. Stále si upevňujeme různými hrami pravidla správného chování. Probereme chování na silnici, dojdeme na str. 9.

VV a PV – Pomocí rozfoukávání kaňky tuše a domalování děti vytvořily krásná podzimní strašidla, která si i pojmenovaly. Protože jsme zrovna probírali J, tak měla všechna na začátku písmenko J. Všichni své strašidýlko představili ostatním v kroužku.

Zpráva od p. uč. AJ

ENGLISH 1.A/1.B – October/říjen

TOPICS/témata

1. Classroom language/jak mluvíme ve třídě (s. 7) + pozdravy, School things/školní pomůcky (s. 8)

DÚ: Questionnaire/dotazník na s. 10 (nejoblíbenější barva, nejoblíbenější zvíře)

 

2. Roleplays/Situační hry (s. 9), Vocabulary/Slovní zásoba s. 10

DÚ: Nakreslit nejoblíbenější hračku na prázdnou stranu vedle s. 11.

 

3. My toys/moje hračky (s. 11)

DÚ: zopakovat slovní zásobu, vybarvit obrázky

 

4. Na hřišti/In the playground (s. 12)

DÚ: O podzimních prázdninách jít s rodiči na hřiště a pojmenovat některé herní prvky anglicky.