Jdi na obsah Jdi na menu
 


30. zpráva

14. 5. 2017

30. zpráva

Týden 15. 5. – 19. 5.

PROBĚHNE

  • Ve čtvrtek 18. 5. proběhne program sdružení Ornita – Šplhavci ( ve škole – asi 1. vyuč. hodinu)
  • 1. 6. proběhne program „ Bezpečný pes“ ( ve škole )

Cena za oba programy dohromady činí 120Kč ( částku prosím, do 30. 5. )

K výuce

  • ČJ – Děti si budou nyní nechávat čítanku ve škole. Dočetli jsme již všechny texty v čítance, kde mohly děti procvičovat čtení ve škole i doma. Na dalších stránkách čítanky jsou popsány projekty, které jsou určeny ke skupinové práci dětí ve škole. Nemělo by tedy smysl, aby děti nosily čítanku i domů, budeme je řešit pouze ve škole. K domácímu, ale i školnímu čtení, budu dětem texty kopírovat ( jako obvykle budou v červ. deskách.) Udělalo mi velikou radost, jaká přáníčka děti samy vymýšlely ke svátku maminek. Přepsat je bez chyby a krasopisně dětem dalo sice dost práce, ale myslím, že výsledek stojí za to a maminky přáníčka potěšila.

Tento týden dopíšeme písanku č. 2 až do konce. Budeme se věnovat opět opisu i přepisu textu, seznámíme se s písmenem G. Páteční diktát:  Vrané  nad  Vltavou, řeka Vltava, řeka Labe, Čechy, Morava. Šimon a Lenka bydlí v Ivančicích.

  • Ma – Celý týden jsme zdokonalovali pamětné sčít. a odčít. Hlavně jsme však řešili různé logické úlohy, kdy si  děti samy musely pozorně  přečíst zadání a vymyslet řešení. Jak bylo Vaše dítě úspěšné, si prohlédněte v modrých deskách, které Vám pošlu domů k nahlédnutí v úterý. Známky jsem dětem z těchto úloh nepsala, pouze smajlíky. V  řešení logických úloh budeme pokračovat. Některé děti musím k samostatnému přemýšlení hodně pobízet. Hlavní chybou je u mnohých nepozorné nebo vůbec žádné přečtení textu zadání. Tento týden budeme opět pracovat s učebnicí. Začneme počítat příklady s přechodem přes 10. Budeme k tomu používat číselnou osu. Pamětné sčít. a odčít. do 20 s přechodem přes 10 je učivem až 2. třídy. Tyto příklady tedy nemusí děti umět počítat zpaměti, ale budou moci používat číselnou osu. Dojdeme asi na str. 49. Pamětné sčít., odčít. do 20 bez přechodu přes 10 však musí všichni umět zpaměti rychle a bez pomůcek.
  • Prv – Budeme si povídat o symbolech ČR ( hymna , st. znaky, vlajka . . .) Děti by měly vědět, že žijí v ČR, hl. m. je Praha, správně vybarvit vlajku ČR, znát jméno obce, kde žijí, adresu bydliště. Přečteme si pověst o Bruncvíkovi.
  • Sešit písanky, diktáty, modré a červené desky pošlu domů k nahlédnutí v úterý.  Dětem jsem vybrala notýsky. Dopíši do nich známky a také je v úterý pošlu dětem domů.        Přeji Vám pěkný týden  V. Smetanová