Jdi na obsah Jdi na menu
 


31. zpráva

22. 5. 2017

31. zpráva

 

Týden 22. 5. – 26. 5.

 

PROBĚHLO

 

  • Minulý týden ve čtvrtek jsme měli výukový program od společnosti Ornita „Šplhavci a obyvatelé dutin“. Program byl velmi pěkný, děti viděly přiměřeně jejich věku sestavenou prezentaci s obrazovými a zvukovými ukázkami, vycpané exponáty ptáků šplhavců, dokonce i zvířata živá, která si mohly prohlédnout úplně zblízka (strakapouda, špačka, netopýra a tukana). Přednášející dětem o těchto zvířatech velmi poutavě a zajímavě vyprávěli a ochotně odpovídali na všechny dotazy. Na závěr každý dostal na památku rozvrh hodin s barevnými obrázky ptáků a každá třída velký plakát. Dětem i nám p. učitelkám se program moc líbil, proto jsme si další objednaly už na příští rok J.

 

  • Dětem průběžně zapisuji známky do notýsku, prosím o jejich podepisování. Dále prosím o zkontrolování a doplnění psacích potřeb a dalších potřebných pomůcek, mnoha dětem opět chybí pero, nůžky, lepidlo v tyčince, fixy na tabulku… Děti by měly nosit 2 pera. Často jedno pero dopíše nebo se zatoulá. . .
  • Za vydělané peníze z jarního jarmarku ( 2 100Kč ) jsem dětem již nakoupila hry. Myslím, že jsou děti spokojené, přestávky jsou radostné a klidné.

 

PROBĚHNE

 

  • V úterý 23. 5. půjdeme na krátkou exkurzi do vranské knihovny (asi na 3. vyuč. hodinu). Bude to první z několika akcí, které si pro prvňáčky v rámci společného projektu p. knihovnice připravily. Děti nakreslily při VV obrázky skřítků, kteří žijí ve škole či knihovně. Připojily k nim i napsané povídání. Po domluvě s paní Janauerovou proběhne v knihovně malá výstava těchto obrázků. Přijďte se na ně podívat!

 

Čj - V minulém týdnu jsme společně nahlas trénovali správnou techniku čtení na textech na pracovních listech. Učebnici mám nyní vybranou, budeme v ní pracovat ve škole, jak jsem již psala. PL zakládáme do červených desek. K procvičování čtení nahlas mohou děti tedy využívat PL v červených deskách a také svoji knížku, kterou si doma čtou. Mám radost, že se většina dětí v kvalitě čtení stále zlepšuje. Snažím se jim dávat kratší články, ve kterých i ve škole trénujeme nejprve podtržená slova (dlouhá, méně známá…) zvlášť, pak teprve čteme celý text. Pokud mají čtení za DÚ, hodně dětí pak při kontrolním čtení ve škole čte už plynule. Komu ještě ani natrénované čtení nejde, musí čtení procvičovat co nejčastěji, aby ho „nebrzdilo“ i v dalších předmětech (např. v matematice – v řešení slovních úloh…). Také už i doma chtějte, prosím, po dětech správné čtení vět (je – li na konci věty tečka, klesnout hlasem…) a čtení předložek dohromady se slovem. Čtení pomocí hláskování slov je ale stále důležité a jediné možné u delších či obtížných slov. Začali jsme psát poslední – 3. písanku. Písanku 2 si děti již nechaly doma. Děti se naučily psát psací T, v tomto týdnu zvládneme F, Z a Ž, dojdeme asi na str. 6. Napíšeme si v pátek opět diktát: Tomáš a Fanda hrají kopanou. Helena a Soňa skáčou přes gumu. Láďa dal gól. Budeme psát také na známku opis a přepis slov a vět. Většina dětí se i v psaní stále zlepšuje, postupným nácvikem je už lepší i psaní znamének, více dětí si už případné chyby dokáže po mém upozornění najít a opravit. Hodně pracujeme s pochopením textu.( Děti doplňují věty podle smyslu, řeší různé křížovky, samy vymýšlejí věty a krátké textíky, malují přesné obrázky podle textu . . .)

Matematika: Začali jsme sčítat do 20 s přechodem desítky s pomocí číselné osy. Stále opakujeme a procvičujeme příklady na + a – bez přechodu desítky, napsali jsme i 3 pětiminutovky do nového malého sešitu. Tři tyto pětiminutovky byly „zkušební“ ( známkovala jsem pouze 1), další už budou na patřičnou známku. Tyto ústně zadávané příklady budeme psát pravidelně. V tomto týdnu budeme v učivu pokračovat, začneme i odčítání s přechodem přes desítku (v PS dojdeme asi na str. 52), trénovat budeme i známé a nové typy slovních úloh.

Prvouka: Zopakujeme si učivo o ČR a naše státní symboly. Nově si budeme povídat o trávení volného času, o zálibách a kamarádství (PS str. 64 – 66).

Přeji krásný  týden!              Vlasta Smetanová