Jdi na obsah Jdi na menu
 


33. zpráva

2. 6. 2017

33. zpráva

Týden 5. 6. – 9. 6. 2017

PROBĚHLO

 • Ještě jednou připomínám, že ve vranské knihovně probíhá výstava obrázků dětí 1. A a 1. B. Můžete si je zde prohlédnout a dát hlas těm, které se Vám budou líbit.
 • Myslím, že děti si pěkně užily svůj čtvrteční svátek. Hned ráno nás navštívili 2 kynologové se svými psy, jednalo se o 2 Americké Pit Bully. Kynologové psy představili a velmi názorně děti seznámili s tím, jak poznají momentální psí náladu, co pes vyjadřuje svým chováním a hlavně s tím, jak se mají ke psům „ bezpečně chovat“. Oba psi byli velice přátelští a na závěr si je děti mohly pohladit.

Potom následovalo zdravé hodování. Z akce „Ovoce do škol“ dětem do každé třídy poslali ochutnávku exotického ovoce. Dětem jsem z něj připravila hostinu, která obsahovala např. 2druhy melounů, kiwi, ananas, blumy, čínské hrušky, mochnu. . . Bylo toho opravdu hodně, tak jsme v ochutnávání pokračovali i v pátek.

Potom jsme ve třídě soutěžili v sestavování TANGRAMŮ. Některé děti předvedly, že jsou v této dovednosti opravdovými přeborníky. Následovalo zhlédnutí dvou dílů animovaného filmu o delfínovi Filíkovi, což se nám hodilo jako motivace k výtvarné výchově. Děti malovaly podmořský svět. Nejprve jsme si povídali a ukazovali, co všechno v moři žije. Děti vytvořily překrásné obrázky, které ve třídě vystavím.

 • V pátek oslavy pokračovaly sportovními hrami, které pro první stupeň připravili páťáci s paní uč. Kociánovou. Děti soutěžily v různých disciplínách na školním hřišti. Drobnou odměnu v podobě občerstvení dostali všichni za velkou snahu, kterou předvedli. Během týdne nám sdělí 3nejlepší sportovce v každé disciplíně.

PROBĚHNE  

 • Připomínám :

12. 6. – zdravověda a 1. pomoc (s dětmi budou pracovat odborníci)        

           20. 6. – společné třídní fotografování

           26. 6. – celodenní výlet autobusem do dětského       zábavného parku

                         Fábula  s 1. B

            29. 6. – návštěva kina v Modřanech

Celý týden děti pracovaly ve skupinách. Získávají poslední body k závěrečnému vyhodnocení.

K výuce

ČJ – Posílám k nahlédnutí červené desky, kde vidíte, co děláme. Zdokonalujeme čtení. Děti by se měly již snažit i o pěkný hlasitý a srozumitelný přednes se správnou intonací věty. Děti již rozeznávají věty a určují počet slov ve větě. Seznamují se s psaním velkých písmen na počátku věty a s psaním znamének na konci věty. Hrajeme různé hry se slovy, luštíme křížovky a pracujeme různými způsoby s pochopením textu. Píšeme opisy a přepisy. V pátek si napíšeme diktát, tentokrát se všemi probranými velkými písmeny. Diktát velkých písmen by děti měly zvládnout bez POMOCNÍKU. V písance se naučíme D, E, K. Tím budeme umět již téměř celou psací abecedu.

Děti si do školy ( do čtvrtka 8. 6.) přinesou svoji knížku, která bude mít nějaký děj, ne encyklopedii. Knížku si budou děti nechávat ve škole. V některých hodinách ČJ s ní budeme v dílnách čtení pracovat až do konce školního roku.

Ma – Nyní již hlavně opakujeme, trénujeme a zdokonalujeme všechno, co jsme se doposud učili. Píšeme pětiminutovky – viz malé sešítky. V hodinách soutěžíme nyní i v rychlosti počítání, hrajeme různé hry, řešíme různé problémové úlohy. V PS dojdeme asi na str. 58

 Na konci 1. třídy by všechny děti měly bezchybně ovládat:

 • Samostatně si přečíst zadání, pochopit jej a úkol vypracovat
 • Rychle a správně bez názoru sčítat a odčítat do 20 bez přechodu 10
 • Řešit příklady typu o něco více, o něco méně do 20
 • Rychle a správně řešit př. s neznámou do 20, také dočítat do urč. čísla
 • Čísla 0 – 20 umět porovnávat a řadit podle velikosti
 • Řešit sl. úlohy na sčít. a odčít. , také typu o něco více, méně, psát správně formulovanou odpověď
 • Příklad nebo sl. úlohu umět graficky znázornit, umět všechny typy příkladů do 20 ukázat a najít na počítadle a číselné ose

Prv – Budeme pokračovat v tématu zaměstnání dospělých. Budeme se zabývat kapitolami: výrobky a suroviny.  

Příklady na sčít. a odčít. s přechodem přes 10 jsou pro 1. třídu rozšiřujícím učivem. Děti je tedy mohou ovládat i s názorem.

Přeji Vám pěkný týden V. Smetanová