Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. zpráva

6. 11. 2016

 

Týden 7. 11. – 11. 11. 2016

PROBĚHLO

  • Ve středu 2. 11. na 1. stupni proběhlo halloweenské dopoledne. Děti z naší třídy i z ostatních tříd měly krásné masky, v kterých už přišly do školy. Děti jsem vyfotila, tak se podívejte, jak jim to slušelo. Nejprve jsme si v pravé tajemné atmosféře, kdy svítila jenom dýně, všechny masky představili. Potom jsme společně vymýšleli strašidelné příběhy. Při čtení děti pátraly po jménech bubáků bydlících v různých oknech na hradě, potom prošly dýňovou stezku, kde počítaly i četly. Během přestávek děti konzumovaly dobrůtky, které jste jim do školy poslali. Třetí hodinu si pro děti přišla“ velká strašidla.“ To byli žáci 6. A, které jsem dříve učila. Šesťáci připravili našim dětem zábavnou cestu, na které bylo 5 stanovišť. Na každém byla vždy 2 tajemná strašidla, která dětem vysvětlila, co mají dělat. Prvňáci se podívali i na půdu,kde sbírali pavouky, do setmělého suterénu, kde lovili oči, proběhli se se strašidly v šatně, zahráli si pexeso, mohli si vytvořit papírové pavouky a nakonec si s velkými spolužáky zatančit na disco v naší třídě. Nakonec dostali od velkých strašidel diplom za statečnost, který máme vystavený na nástěnce. Celá akce byla prima, prvňákům se moc líbila a já jsem moc chválila šesťáky, kteří vše vymysleli, dokonale připravili a byli na své malé spolužáky hodně trpěliví a hodní. Děkuji všem rodičům za spolupráci při této akci. ( masky, dobrůtky)

PROBĚHNE

  • Ve středu 9. 11. nás navštíví divadelní skupina ÚDIF s interaktivním představením Oheň, země, voda, vzduch. Děti se budou seznamovat s živly formou divadla a pokusů. Naše třída půjde na představení 2. vyuč. hodinu do sokolovny. Cena představení je 50Kč. Dětem peníze nedávejte, zaplatím z třídního fondu.
  • Ve dnech 21. 11., 22. 11., 24. 11., 25. 11. vždy od 14:00hod do 17: 00hod budou v naší třídě probíhat pohovorové hodiny. Kromě pátku 25. 11. tento den do 16:00hod. Každý rodič může v tyto dny přijít i se svým dítkem do naší třídy, kde vše co vás bude zajímat, probereme. Na každého budu mít 15min. Prosím, zavolejte mi čas a den, který vám bude vyhovovat. Volejte, prosím , nejlépe do 17hod ve všední dny. Budu mít u sebe zápisník.

K výuce

Od tohoto týdne budu již používat širší klasifikaci :

1 výborná dokonalá práce, 1 výborně ( malá nedokonalost, např. čitelnost a úprava písma v psaném projevu) ), 1- , 1- 2 drobná chyba, např. úprava písma . . .  2 více drobných chyb. Pokud bude chyb mnoho, více než bude odpovídat známce 2, napíšu N nebo práci popíšu slovem. Stále trvá, že děti hodnotím hlavně za snahu a co nejvíce kladně. Nechci je otrávit a strašit ale kladně motivovat. Zároveń však bude dobré, aby si děti na škálu známek již zvykaly a vy rodiče jste měli přehled o prospěchu vašich dětí.

ČJ – Děti již pěkně dávají dohromady slova s probranými písmeny. Většina žáků i slova složitější. Hodně využíváme věty, kde se děti dozvídají o zvířatech. Často pracujeme ve dvojicích na koberci i ve skupinkách, učím děti spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Vymýšlíme i píšeme jednoduché věty. Podle diktátu píší děti zatím pouze písmena a jednoduchá slova.  Musíme stále hodně procvičovat hláskování ( občas dětem vypadávají samohlásky ) a správnou délku samohlásek ( špatné umístění nebo vynechání čárek nad samohláskami). Každý pátek posílám domů k nahlédnutí učebnici čtení i sešit s diktáty a červené desky, abyste viděli, jak to vašemu dítku jde. Tento týden poznáme písmenko D a H. Dojdeme asi na str. 53. Žlutou čítanku děti nosí pouze ve středu a v pátek. Ve středu si vždy přečteme d. ú., který děti dostávají v pátek, aby měly dostatek času čtení nacvičit . Na víkend nedávám tedy většinou jiný úkol. Tento pátek dostanou děti d. ú ze žluté čítanky přečíst článek o mamince opět na středu.

Ma – Probrali jsme sčítání do 5, různé typy rozkladu, komutativnost sčítání a slovní úlohy. Děti velmi bavilo, když vymýšlely samy slovní úlohy pro ostatní. Při každé práci v hodině mám připravené lehčí i obtížnější úlohy. Nyní jsme poznali písmenko M, tak jsem již dětem vytvořila a napsala sl. úlohy, které jsme přečetli a vyřešili. Děti měly velkou radost, co vše mohou již dělat, když si to umějí přečíst. Dokonce jsme vyzkoušeli úlohy typu: o něco více. Moc jsem chválila Adélku, která vyřešila správně nejvíce těchto složitějších  úloh. Tento týden budeme pokračovat, dojdeme již k odčítání asi na str. 39. Zde se již prověří více, jak děti rozumějí textu, který si přečtou.

Prv – Stále se zabýváme podzimem. Probrali jsme chování zvířat a práce na zahradě, ovoce. Budeme pokračovat poznáváním a ochutnáváním ovoce a zeleniny.

VV, PV – První podzimní mrazíky jsme si představili a vytvořili jako skřítky, také vítr jsme si představili jako skřítky Větroplachy, tak už nám dělají krásnou atmosféru skoro zimy ve třídě. Tento týden budeme vytvářet podzimní světýlka.

Přeji vám krásný týden  V. Smetanová