Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. zpráva

14. 11. 2016

8. zpráva

Týden  14. 11. – 16. 11.  a  týden 21. 11. – 25. 11.

PROBĚHLO

  • Ve středu jsme byli v sokolovně, kde děti viděly různé zajímavé pokusy se vzduchem, vodou a ohněm. Celé představení bylo opravdu zajímavé a děti se moc divily, co tyto živly dokážou. Divadlo ÚDIF má své internetové stránky, tak se na ně můžete podívat, abyste si tento zážitek dovedli lépe představit.
  • V naší třídě i v ostatních se objevily vši, prosím, pravidelně dětem kontrolujte hlavu. Posílám návod, jak při objevení vší postupovat.

PROBĚHNE

  • 17. 11. – státní svátek, 18. 11. – ředitelské volno
  • Dětem  rozdám katalogy s nabídkou knih, které můžete touto cestou dětem objednat.
  • Opět připomínám, že proběhnou POHOVOROVÉ HODINY k 1. čtvrtletí ( termíny a průběh jsem popsala v minulé zprávě). Volalo mi teprve 10 rodičů, prosím, rezervujte si termín, ráda bych s vámi všemi pohovořila o vašich dětech.

K výuce

Ve čtvrtek se děti rozdělily po 4 do skupin, v kterých budou vždy několik dnů pracovat. Skupinky si děti pojmenovaly. Vysvětlili jsme si pravidla, výhody i úskalí práce ve skupinkách. Každá skupinka bude získávat za práci body, které si bude ukládat do své krabičky. Po ukončení činnosti ve skupinách vždy vyhodnotíme úspěšnost každé skupiny. Kladně  budu hodnotit hlavně spolupráci a snahu. Nebudeme příliš závodit. Zatím se tento způsob dětem moc líbil a nadšeně spolupracovaly.

ČJ -  Četli jsme hodně z tabule a z různých kartiček, plnili jsme úkoly k pochopení textu. Trénujeme a pilujeme správnou techniku čtení. V této fázi čtení mohou již děti číst krátká slova rovnou bez hláskování, ale POZOR, nesmějí si slova šeptat pro sebe. Také dětem neříkejte, aby se při čtení věty vracely na začátek. Čtou jednotlivá slova do konce věty a větu již neopakují celou dohromady od začátku!!! Pokud děti plní úkol typu: Namaluj. Nejde o úžasné  výtvarné ztvárnění, ale o pochopení textu, takže je nechte, ať malují samy. ( Pokyn „ co nejpřesněji“ byl dán proto, aby bylo poznat, že dítě ví, co čte). K písmenu H dojdeme teprve v tomto týdnu. Potom bychom mohli ještě zvládnout písmeno S, do 25. 11. dojdeme asi na str.59. Budeme také psát diktát slov nebo plnit úkoly k textu. Ve středu 16. 11. si přečteme ze žl. čítanky čl. o mamince. Při čtení doma, prosím, trénujte také pochopení přečteného textu.

D. Ú. na prodloužené volno: tedy na 23. 11. – Žlutá čítanka str. 7 – PODZIM, děti budou mít k tomuto článku také v červených deskách PL k pochopení textu.

Ma Všechny děti již pěkně sčítají obyčejné příklady do pěti. Také slovní úlohy typu: Kolik je to dohromady, pěkně zvládají. Někteří si dovedou i samostatně sl.úlohu přečíst. V pátek jsme však řešili úlohy typu 3 .  = 5 nebo opačně napsané příklady  5 = 3 ➕ . Někteří zažili první pocit, že si nevědí rady, příklady hned nechápali. Někteří plakali nebo se vztekali. Překvapilo mě, že tolik dětí není připraveno na občasný neúspěch. Že někdy jim něco hned nepůjde a budou muset vynaložit úsilí úkol zvládnout. Situaci jsme si vysvětlovali a zdůrazňovala jsem, že je to naprosto normální. Když něco nejde 1. hodinu, nic se neděje, zvládneme to další hodinu nebo ještě další . . . , až se to naučíme. Nyní budeme probírat odčítání a dojdeme asi na str. 41. Velmi vás prosím, abyste dětem PS kontrolovali, hlavně vždy v pátek, kdy jej posílám domů. Pokud žák něco nestihne nebo chybí , označím cvičení, které je potřeba doma doplnit. Nyní již bude učivo v Ma pro některé děti asi těžší. Samozřejmě  pracujeme různými způsoby, učebnice je pouze  doplňkem k procvičení probíraného učiva. Také nyní hodně řešíme sl. úlohy, učíme se tím i číst a chápat text, budeme se snažit i o sestavení a zapsání odpovědi.

Prv – Povídali jsme si o plodinách, které se pěstují na poli: slunečnice, brambory, cukrová řepa. Také jsme již hodně jmen ovoce a zeleniny četli a dokázali zapsat.

VV, PV – Vytvářeli jsme stínítka na světýlka.

HV – Děti se s Alešem učí již zpívat koledy.

Přeji vám krásné dny V. Smetanová